Jag har läst och förstått dem allmänna villkoren och vår privacy policy

Ok

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 3
  • 4
  • 3
  • 3

Starta aktiebolag med apportegendom

Aktiebolag är en företagsform som har många fördelar, men till skillnad från de andra bolagsformerna så krävs en investering på minst 50 000 kronor för att starta upp bolaget. I stället för att gå in med pengar i företaget kan man överlämna en del tillgångar som så kallad apportegendom som betalning för aktierna. Läs vidare för att få reda på hur du kan starta aktiebolag med apportegendom och vad det finns för fördelar och nackdelar med detta.


Hur startar man ett aktiebolag?


Ett aktiebolag räknas som en juridisk person och kan startas av en eller flera personer genom att upprätta en stiftelseurkund. Det är ett dokument som anger företagets ägare, hur många aktier varje ägare har och priset på varje aktie. Man måste också upprätta en bolagsordning med information om bland annat företagets namn och verksamhet samt storlek på aktiekapitalet. Alla aktiebolag måste ha ett aktiekapital som kan bestå av antingen kontanter eller tillgångar i form av apportegendom.


Vad räknas som apportegendom?


Apportegendom kan till exempel bestå av fastigheter, aktier, maskiner, inventarier, fordon, uppfinningar, patent eller varulager. Men oavsett vilken typ av apportegendom du går in med måste den på något sätt vara till nytta för företaget. Då bokförs den som en tillgång och kan användas som betalning för aktierna i bolaget.


Vad måste göras innan aktiebolaget registreras?


Innan apportegendomen överlämnas till företaget måste en auktoriserad revisor kontrollera att den kommer att vara till nytta i företaget, och att den inte värderas till ett för högt belopp. Man måste även bevisa att den verkligen tillhör aktiebolaget. Revisorn skriver ett yttrande om apportegendomen, med information om bland annat vilken typ av tillgång det gäller och att den tagits upp till det verkliga värdet. Egendomen måste sedan överföras till företaget innan det kan registreras och verksamheten kan påbörjas.


Nackdelar och fördelar med apportegendom


Den stora fördelen med att starta aktiebolag med apportegendom som finansiering är att du inte behöver gå in med några kontanter i företaget. Däremot tillkommer kostnader för revisor som kontrollerar apportegendomen samt kostnad för eventuell värdering som vanligen uppgår till ett par tusen kronor.


Det kan vara svårt att spara ihop till aktiekapitalet när man är i starten av en ny verksamhet med alla övriga kostnader det kan innebära. Om du redan har en tillgång som kan fungera som apportegendom i företaget kan det därför vara enklare att använda den i stället för att investera pengar. Men kom ihåg att det investerade kapitalet i ett aktiebolag också kan användas för att göra inköp till företaget.


Ett alternativ om du vill använda din tillgång i företaget är att gå in med aktiekapitalet kontant och sedan sälja tillgången till bolaget. Du har också möjligheten att delvis finansiera aktiekapitalet med apportegendom och betala in resten i form av kontanter.


Nu när du har koll på vad apportegendom innebär kan du ta ett informerat beslut om hur du ska finansiera ditt aktiebolag. En investering i form av kontanter går snabbare men kräver stort kapital. Finansiering med apportegendom är en lite längre process som är ett bra alternativ om du inte vill gå in med 50 000 kronor kontant och har en tillgång som kan vara till nytta i företaget.

Registrera Apportegendom
businessman