Jag har läst och förstått dem allmänna villkoren och vår privacy policy

Ok

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 3
  • 4
  • 3
  • 3

Bil som apportegendom – kapitalinsats i aktiebolag

Pengar är det vanligaste betalningsmedlet när man ska sätta in aktiekapitalet i sitt aktiebolag. Men man kan även betala med andra tillgångar eller egendomar. Det är just sådana andra tillgångarna och egendomar som kallas apportegendom. Du kan alltså föra över till exempel en bil som betalning i stället för pengar som betalning för aktier. Vanligast är att denna apportegendom betalas när aktiebolaget startar eller när man betalar för aktier hos ett redan befintligt företag för att få bli delägare.


Vad menas egentligen med detta då? När företaget startar upp eller som betalning för aktier? Bil i stället för pengar? Jo, vid starten av aktiebolaget krävs en investering på minst 50 000 kronor för att helt enkelt få starta upp aktiebolaget. Denna investering kan naturligtvis betalas in som pengar men även som apportegendom på ett värde av minst 50 000 kronor. En bil på ett värde av minst 50 000 kronor är således en fullt godkänd och fungerande apportegendom. Det måste dock stå angivet i stiftelseurkunden att apportegendom är tillåtet. Innan en apportegendom kan registreras måste denna egendom eller tillgång – i detta fallet en bil – föras över till företaget i fråga.


Vad får räknas som apportegendom?


Får man då sätt in en bil som en apportegendom hur som helst i sitt aktiebolag så länge det står att det är fritt fram i stiftelseurkunden? Svaret på frågan är ”egentligen inte”. Egendomen, i detta fall en bil, måste på något sätt vara till nytta för företaget. Men det brukar inte vara några större problem då en investering i ett aktiebolag ofta är en satsning av en person som har ett intresse för vad rörelsen håller på med och som därmed vet vad som kan komma till god användning för aktiebolaget. Som investerare och företagare vill man även med sin investering i form av apportegendom gynna bolaget och man ser då till att apportegendomen passar in i företagets verksamhet. Apportegendom kan som tidigare nämnt vara en bil, men det kan även vara en fastighet, ett varulager, en uppfinning eller ett patent, maskiner eller andra typer av värdepapper så som aktier och bolagsandelar samt fodringar – det är alltså ganska öppet så länge tillgången eller egendomen kommer företaget till nytta och är värd minst 50 000 kronor. Tillgången eller egendomen måste också kunna redovisas samt kunna bokföras som en tillgång för aktiebolaget.


Fördelar och nackdelar med apportegendom


Varför är det då bra att investera med hjälp av en apportegendom? Fördelarna med apportegendom är att man inte behöver ha eller få fram 50 000 kronor där och då. Det är mycket pengar och det är ganska få som går omkring med det på fickan. Det behövs alltså inga kontanter till kapitalet som du, som delägare, skjuter in i aktiebolaget – det vill säga, i aktiekapitalet. Som alltid finns det dock nackdelar med allting, likaså apportegendom. Hela processen med apportegendom kräver en hel del administrativa åtgärder och en revisor måste anlitas. Denna revisor som anlitas måste vara auktoriserad och/eller godkänd revisor. Han eller hon ska skriva ett yttrande om betalningen i fråga och ibland även värdera tillgången eller egendomen.

Registrera Apportegendom
businessman