Jag har läst och förstått dem allmänna villkoren och vår privacy policy

Ok

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 3
  • 4
  • 3
  • 3

Revisorsintyg för apportegendom

Vad krävs egentligen för sig som vill betala aktier med apportegendom? Hur ska man veta att betalningen är gällande? Hur ska blivande borgenärer få en större, bredare och bättre syn på en apportegendom? Här försöker vi samla ihop bra svar på dessa, något knepiga frågor.


En apportegendom måste uppgå till minst 50 000 kronor, alltså den summan som aktiekapitalet ligger på. Det är i alla fall oftast den summan som gäller. Ibland kan det vara andra summor men då krävs det att styrelsen för aktiebolaget har lagt ett förslag om minskning. Däremot får värdet på en apportegendom inte sättas högre än det verkliga värdet för bolaget.


För att allt ska gå rätt till när det kommer till betalning av aktier med apportegendom och för att kunna bli delägare i ett aktiebolag, måste en revisor anlitas. Detta innebär således en revisorkostnad vilket man bör ha i åtanke samt ta med i kalkylerna.


Vad ska ett revisorsintyg innehålla?


För att aktietecknare ska kunna skapa sig en vettig och mer ingående syn gällande apportegendomen ska en auktoriserad eller godkänd revisor skriva ett så kallat revisorsintyg. Detta revisorsintyg – ett så kallat yttrande – ska innehålla flera obligatoriska punkter. Ett revisorsintyg ska innehålla vad för slags apportegendom det rör sig om som ska tillskjutas företaget. Är det en egendom eller en tillgång? Yttrandet ska innehålla en värdering av denna apportegendom och hur revisorn gick tillväga för att värdesätta egendomen eller tillgången. Alltså metoden som revisorn använde sig av. Det ska även framkomma om det finns svårigheter i själva processen att avgöra det värde som apportegendomen uppgår till. Ett revisorsintyg måste i direkt anknytning till denna punkt, kunna intyga att värdet av denna apportegendom inte har ett högre värde än vad själva värdet företaget beräknas ha.


Nyttan ett aktiebolag kan dra av en apportegendom


I ett revisorsintyg ska det också läggas fram på vilket sätt denna apportegendom är till nytta för företaget. Är det ett fordon, ett varulager, är det verktyg eller maskiner, är det andelar i en enskild firma (så kallad ombildning) eller är det patent eller uppfinningar – oavsett vad så måste revisorn intyga och skriva under på vilken nytta denna apportegendom har för aktiebolaget. Annars kan denna apportegendom inte godkännas. Ett revisorsintyg måste också ge intyg på att verkligen all apportegendom har tillförts till bolaget i frågan. Med detta menas att all egendom eller tillgång ska, där och då, ha överförts till aktiebolagets företrädare från köparen, alltså aktietecknare. Detta gör det omöjligt för att apportegendomen ska kunna tas i anspråk av köparens eventuella konkursbo eller utmätas hos köparen/aktietecknaren. Ett revisorsintyg ska sist men inte minst kunna intyga att just en godkänd och auktoriserad revisor har värderat och skrivit under allt det som finns med i yttrandet.


För- och nackdelarna med apportegendom


Fördelarna med att betala aktier med apportegendom är att man inte behöver lägga ut kontanter vid köpet. Det möjliggör att flera människor som inte har minst 50 000 som startkapital i kontanter likväl kan investera i ett aktiebolag. Nackdelarna är som tidigare nämnt att det är en hel rad med administrativa åtgärder som måste tas i beaktande samt att revisorn kommer att kosta en del. Men det kan det absolut vara värt.

Registrera Apportegendom
businessman