Jag har läst och förstått dem allmänna villkoren och vår privacy policy

Ok

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 3
  • 4
  • 3
  • 3

Hemsida som apportegendom

Apportegendom kallas de tillgångar som kan användas i stället för kontanter när man startar ett aktiebolag. Idag bedriver många företag hela sin verksamhet online, och en allt vanligare fråga är om man kan använda en hemsida som apportegendom vid registrering av ett nytt företag. Nedan går vi igenom hur du ska göra om du redan äger en hemsida som du vill använda som apportegendom vid uppstart av ett nytt aktiebolag.


Varför välja apportegendom i stället för kontanter?


De flesta som ska starta aktiebolag har koll på att man minst måste gå in med 50 000 kronor kontant, eftersom detta bildar företagets aktiekapital. Men det är inte alla som känner till att det går att helt eller delvis ersätta kontanterna med tillgångar som uppgår till samma värde. Detta kan vara en otrolig fördel om du inte har tillgång till särskilt mycket kontanter men ändå vill starta upp företaget så snabbt som möjligt.


I vilka fall kan man använda en hemsida som apportegendom?


Det finns ett antal grundläggande regler för vad som får räknas som apportegendom. För det första måste tillgången vara till nytta i verksamheten, antingen direkt eller inom överskådlig framtid. Det måste också anges i företagets stiftelseurkund att apportegendom är tillåtet. En del tillgångars värde är lätta att uppskatta eller bevisa, men när det gäller en hemsida så brukar man behöva värdera den med hjälp av en auktoriserad eller godkänd revisor. Det är viktigt att ta reda på värdet för att se om hemsidan räcker som enda betalning för aktierna i bolaget eller om du behöver gå in med ytterligare tillgångar eller kontanter.


Revisorns uppgift


För att värdera hemsidan och kontrollera att den är godkänd att använda som apportegendom måste du anlita en revisor. Revisorn lämnar in ett yttrande som beskriver bland annat vilken typ av apportegendom det gäller, hur den värderats och på vilket sätt tillgången kommer att vara till nytta i företaget. En värdering och revisorns yttrande om apportegendomen brukar kosta ett par tusenlappar. Det är alltså ingen stor kostnad och själva processen brukar gå relativt snabbt beroende på hur svår hemsidan är att värdera. Detta är ett måste hur eller hur.


Vad måste göras innan företaget kan registreras?


Om revisorn ger sitt godkännande till att du kan använda din hemsida som apportegendom måste den överföras till företaget. I gengäld får du aktier i bolaget, och tillgången bokförs på ett passande tillgångskonto. Efter att detta är gjort kan ditt nya aktiebolag registreras hos Bolagsverket.


Om hemsidans värde inte uppgår till minst 50 000 kronor måste du gå in med fler tillgångar eller kontanter i företaget. Enklast är då att sätta in den summa som saknas kontant på företagskontot. Då behöver du ett bankintyg som utfärdas av banken och som bland annat anger kontonummer, datum, hur stort beloppet är och föreslaget företagsnamn. Det kan faktiskt vara en fördel att sätta in i alla fall en del av aktiekapitalet kontant, eftersom dessa pengar kan användas om du behöver göra inköp till företaget innan verksamheten har kommit igång. Det är dock bra att låta apportegendomen stå för det mesta av aktiekapitalet.

Registrera Apportegendom
businessman