Jag har läst och förstått dem allmänna villkoren och vår privacy policy

Ok

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 3
  • 4
  • 3
  • 3

Starta aktiebolag och investera med apportegendom

Funderar du på att starta aktiebolag? Funderar du på att kanske göra det genom att använda dig av apportegendom? Då kan det vara bra att känna till vad som räknas som apportegendom, vad som behövs rent formellt och för- samt nackdelarna med apportegendom vid start av aktiebolag.


Här kommer därför en sammanställning på punkter som man behöver känna till, så att du vet vad starta aktiebolag med apportegendom innebär. Först och främst, för att få starta aktiebolag måste man som delägare investera med en kapitalinsats som uppgår till summan av minst 50 000 svenska kronor. Denna summa brukar oftast betalas med pengar, men den kan faktiskt betalas med apportegendom också.


Apportegendom och aktiebolag


En apportegendom är någon typ av egendom eller tillgång som har värdet av minst 50 000 kronor. Inga konstigheter. Okej, bra, men kan man då investera med hundratals pennvässare som då ska fungera som apportegendom? Nej, så fungerar det tyvärr inte riktigt. Apportegendomen måste i sig själv kunna påvisas uppgå till det givna värdet – kapitalinsatsen - och dessutom måste egendomen eller tillgången kunna påvisas vara till nytta för företaget. Tanken är alltså att du ska starta aktiebolag och investera med apportegendom som gynnar och kan användas av bolaget. En apportegendom måste kunna bokföras som en tillgång för aktiebolaget och den måste också kunna redovisas. Först när en apportegendom har blivit överförd till aktiebolaget kan denna registreras av Bolagsverket, vilket är ett måste.


Vad räknas som apportegendom?


Om du nu har bestämt dig för att du ska starta aktiebolag och investera i det med apportegendom kan det vara bra att känna till vad som räkna som apportegendom. Fordon, fastigheter, värdepapper så som andra aktier eller andra bolagsandelar (bland annat tillgångar i enskild firma vilket även kallas ombildning), patent, uppfinningar, lager, maskiner, fodringar, serviser (till restauranger) eller verktyg är bara några exempel på vad som kan användas som apportegendom.


Revisor


För att allt ska gå rätt till krävs det en legitimerad och godkänd revisor som kontrollerar och intygar att apportegendomen uppgår eller överstiger den givna kapitalinsatsen som i majoriteten av alla fall är 50 000 kronor. Detta ska helst dokumenteras med ett värderingsintyg eller dylikt. Revisorn ska även göra ett yttrande om betalningen. I detta yttrande ska följande saker framgå klart och tydligt:


Vad det är för slags apportegendom det rör sig om – egendom eller tillgång; att denna egendom eller tillgång kan brukas av företaget på ett givande sätt; att all apportegendom har överförts till aktiebolaget; själva värdet på egendomen eller tillgången; vilken metod som användes för att fastställa detta värde samt om det förekom några funderingar eller svårigheter när värdesättningen gjordes.


För- och nackdelar med apportegendom


Direkt knutet till dessa administrativa åtgärder kommer även det som kan uppfattas som nackdelar med att starta aktiebolag med apportegendom – en revisor kostar pengar. Och det är mycket administrativa handlingar som måste göras och regler som måste följas. Å andra sidan är den positiva aspekten på apportegendom för den som vill starta aktiebolag helt enkelt att det inte krävs några kontanter vid investeringen. Alla besitter inte 50 000 kronor i kontanter, men kanske äger värdefulla egendomar eller tillgångar som kan hjälpa till och vara till nytta för företaget.

Registrera Apportegendom
businessman