Jag har läst och förstått dem allmänna villkoren och vår privacy policy

Ok

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 3
  • 4
  • 3
  • 3

Värdering av apportegendom

Apportegendom är olika typer av tillgångar som kan användas vid uppstart av ett nytt aktiebolag i stället för kontanta medel. Men det finns en del krav när det gäller vad som räknas som apportegendom, och tillgången måste också värderas innan den kan överföras till det nya företaget. Här kommer vi att gå igenom vad som gäller om du vill använda en tillgång i stället för kontanter som betalning för aktierna, och hur en värdering av apportegendom går till.


Vad räknas som apportegendom?


En apportegendom är en tillgång som måste vara till nytta i företaget, antingen redan vid uppstarten eller inom den närmsta framtiden. Egendomen kan till exempel bestå av maskiner, hemsidor, fastigheter, aktier, fordon eller varulager. Det finns egentligen ingen särskild begränsning av vilken typ av tillgångar som kan räknas som apportegendom, så länge de uppfyller kraven. Då kan apportegendomen bokföras som en tillgång och räknas som betalning för aktierna i företaget.


För att veta hur mycket tillgången är värd måste den först värderas av en auktoriserad eller godkänd revisor. Den måste antingen vara värd minst 50 000 kronor, vilket motsvarar det aktiekapital som krävs för att få starta ett aktiebolag, eller så får du komplettera med ytterligare tillgångar eller kontanter vilket du kan läsa mer om nedan.


Hur går en värdering av apportegendom till?


För att veta om en apportegendom är tillräcklig som betalning för aktiekapitalet måste en värdering göras. Den utförs av en revisor i samband med att apportegendomen granskas och revisorn skriver ett yttrande om betalningen. Yttrandet innehåller information om vilken typ av tillgång det gäller, på vilket sätt den är till nytta för företaget och hur värderingen har gjorts. Revisorn måste också ange om det uppstod några svårigheter i samband med värderingen.


En värdering av apportegendom kan vara väldigt enkel om det handlar om en tillgång som har ett värde som är lätt att uppskatta, till exempel fastigheter eller fordon. Då kan värderingen göras med hjälp av en mäklare eller bilhandlare. Om värdet på tillgången däremot är mer svåruppskattat, till exempel om det handlar om en hemsida eller ett patent, kan man behöva kontakta en oberoende värderingsman som har kunskap om respektive bransch och typ av tillgång.


När värderingen och revisorns yttrande är färdigt får du ett intyg om apportegendom, och kan överföra tillgången till företaget samt registrera det hos Bolagsverket.


Vad händer om apportegendomen inte är värd tillräckligt mycket?


Vid en värdering av apportegendom kan revisorn upptäcka att tillgångens värde understiger 50 000 kronor. Detta innebär inte att du inte kan använda den som apportegendom, men då krävs att du antingen betalar in det resterande beloppet kontant eller överför ännu en apportegendom till företaget. I det senare fallet måste den nya apportegendomen också värderas och granskas av en revisor enligt ovan. Om du i stället föredrar att betala resten av aktierna kontant måste pengarna sättas in på företagets konto innan bolaget kan registreras.


Det kan ofta vara bra att ha en del pengar på företagskontot, till exempel om du behöver köpa in varor eller utrustning innan verksamheten har kommit igång. Därför är det sällan någon nackdel att kombinera apportegendom med en mindre kontant inbetalning vid uppstart av ett aktiebolag.

Registrera Apportegendom
businessman